External API

REST

Wat je ziet is wat je krijgt

Voeg tekststijlen toe zoals hoofdtitels, vet, cursief, lijsten en lettertypes met een eenvoudige WYSIWYG-editor. Flexibel en gebruiksvriendelijk.

Personalisatietool

Klik en wijzig de inhoud rechtstreeks vanuit de front-end: geen complexe back- end meer!

Bouwblokkensysteem

Maak je pagina helemaal opnieuw door vooraf gemaakte en volledig aanpasbare bouwblokken te verslepen. 

⚠️

Belangrijk

maak eerstLijst van toestellen


HTTP verzoek
https://portal.io-things.eu/api/key/device/{projectId}?key={key}
Query parameters
  • size (long): Het aantal resultaten. Dit beperkt de opgehaalde gegevens tot het gespecificeerde aantal. Aanbevolen maximum is 250 resultaten.
  • time (long): Epoch tijd in seconden. Haalt toestellen op waarvan de creationTime ouder zijn dan het opgegeven tijdstip.

Voorbeeld resultaat

{
"items": [
{
"name": "ABCD11",
"customerId": "project",
"deviceType": "binthing",
"dashboard": "device_binthing",
"creationTime": {
"seconds": "1703100505",
"nanos": 485000000
},
"location": {
"latitude": 50.015736,
"longitude": 5.657824
},
"incDownlinkId": "6",
"nextDownlink": {

"enableMultiObjectDetection": true,
"enableRoi": true,
"ticsTh": "2",
"heartbeat": "0",
"tapSensitivity": "5",
"sleeptime": "3",
"enableOrientation": false,
"enableTap": false,
"changePercentage": "5",
"selectAxis": "1"
},
"metadata": {
"minDistance": "0",
"maxDistance": "1000"
},
"lastMessage": {
"messageType": 1,
"payload": "599b23270000772f0089bab4",
"deviceId": "ABCD11",
"communicationLayer": 1,
"time": {
"seconds": "1706571582",
"nanos": 433000000
},
"parsedPayload": {
"incFeedback": "4",
"roiStatus": "11",
"xAxis": "7",
"odStatus": "11",
"distance": 775.0,
"color": "00ff00",
"heartbeat": false,
"level": 0.22499999999999998,
"taps": "0",
"roiMax": 775.0,
"zAxis": "15",
"i2cBusAlarm": false,
"voltage": 3.6456,
"yAxis": "7",
"roiMin": 175.0,
"iconType": "binthing-0",
"temperature": 9.0,
"od2": 0.0,
"od1": 195.0,
"xyzChange": false

}
}
}
]
}


Lijst van metingen


HTTP verzoek
https://portal.io-things.eu/api/key/uplink/{deviceId}?key={key}

Query parameters
  • deviceId (String): toestel identifier
  • Size (long): Het aantal resultaten. Dit beperkt de opgehaalde gegevens tot het gespecificeerde aantal. Aanbevolen maximum is 250 resultaten.
  • Time (long): Epoch tijd in seconden. Haalt metingen op dit ouder zijn dan het opgegeven tijdstip.

Voorbeeld resultaat

{
"items": [
{
"messageType": 1,
"payload": "599e20230000770f0089b804",
"deviceId": "ABCD11",
"communicationLayer": 1,
"time": {
"seconds": "1706549981",
"nanos": 314000000
},
"parsedPayload": {
"incFeedback": "4",
"roiStatus": "11",
"xAxis": "7",
"odStatus": "0",
"distance": 790.0,
"color": "00ff00",
"heartbeat": false,
"level": 0.20999999999999996,
"taps": "0",
"roiMax": 790.0,
"zAxis": "15",
"i2cBusAlarm": false,
"voltage": 3.6064,
"yAxis": "7",
"roiMin": 160.0,
"iconType": "binthing-0",
"temperature": 9.0,
"od2": 0.0,
"od1": 175.0,
"xyzChange": false
},
"seqNumber": "967"
}
]
}